BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

Legater

Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser .

LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 9. DECEMBER 2018

Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt

Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Ikke uddelt

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Chresten Speggers Simonsen, 10.000

Skuespiller Ole Larsens Legat
Sune Kofoed, 10.000

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Helle Merete Sørensen, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Peter Kjærs Legat
Morten Bo Koch, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt

Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Katrine Greis-Rosenthal, 15.000

Sam Besekows Fond
Jens Albinus, 15.000
Mikael Birkkjær, 15.000

Karen Bergs Fond
Ikke uddelt

Georg Philipps Fond
Louise Rønhof Davidsen, 20.000
Paw Henriksen, 20.000
Marijana Jankovic, 20.000
Xenia Lach-Nielsen, 20.000
Lise Lauenblad, 20.000
Johannes Lassen, 20.000

Elith Foss’ Holberg Legat
Henrik Koefoed, 10.000

Jutta Lunds Legat
Ikke uddelt

Lise Volsts Legat
Ikke Uddelt

100-års Legatet
Ikke uddelt

Preben Neergaards Legat
Laura Bro, 10.000

Ingeborg Brams’ Hæderslegat
Lars Knutzon, 10.000

Margot Landers Legat
Ikke uddelt

Ebbe Rodes Hæderslegat
Mia Lyhne, 10.000

Kirsten Thrane Petersens Legat
Ikke uddelt

Tut & Bent Bentzens Legat
Albert Nielsen, 2.500

Niels Wenkens Legat
Liselotte Krogager, 10.000

 

LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I VARTOV
SØNDAG DEN 3. JUNI 2018

Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Anders Juul, 50.000

Tudlik Johansens Legat
Ikke uddelt

Holger Gabrielsens Mindelegat
Ikke uddelt

Agnes Rehnis Legat
Ikke uddelt

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ikke uddelt

Valdemar Hassings Mindelegat
Christian Bergman, 10.000

Herman Bangs Mindelegat
Ikke uddelt

Karen Bergs Fond
Maria Kjærgaard-Sunesen, 10.000
Rikke Lylloff, 10.000
Peter Frödin, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Liva Weels Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ina-Miriam Rosenbaum, 10.000
Henrik Jandorf, 10.000

Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Anni Bjørn, 10.000

Olaf Ussings Fond
Marie Bach Hansen, 10.000
Holger Perfort, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Kristoffer Møller Hansen, 10.000
Stephan Pollner, 10.000

Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Anne-Vibeke Mogensen, 10.000

Sam Besekows Fond
Natali Vallespir Sand, 15.000
Preben Kristensen, 15.000

Else Maries Hæderslegat
Ikke uddelt

Carlsbergprisen
Ikke uddelt

Revyernes Revys Legat
Jan Hertz, 10.000

Kai Wiltons Mindelegat
Ikke uddelt

Ingrid Langballes Legat
Ikke uddelt

Erling Schrøders Hæderslegat
Ikke uddelt

Erik Mørks Mindelegat
Lars Mikkelsen, 10.000

Ebbe Langbergs Hæderslegat
Jens Jacob Tychsen, 10.000