BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

Legater

Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser .

LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I VARTOV
SØNDAG DEN 3. JUNI 2018

Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Anders Juul, 50.000

Tudlik Johansens Legat
Ikke uddelt

Holger Gabrielsens Mindelegat
Ikke uddelt

Agnes Rehnis Legat
Ikke uddelt

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ikke uddelt

Valdemar Hassings Mindelegat
Christian Bergman, 10.000

Herman Bangs Mindelegat
Ikke uddelt

Karen Bergs Fond
Maria Kjærgaard-Sunesen, 10.000
Rikke Lylloff, 10.000
Peter Frödin, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Liva Weels Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ina-Miriam Rosenbaum, 10.000
Henrik Jandorf, 10.000

Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Anni Bjørn, 10.000

Olaf Ussings Fond
Marie Bach Hansen, 10.000
Holger Perfort, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Kristoffer Møller Hansen, 10.000
Stephan Pollner, 10.000

Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Anne-Vibeke Mogensen, 10.000

Sam Besekows Fond
Natali Vallespir Sand, 15.000
Preben Kristensen, 15.000

Else Maries Hæderslegat
Ikke uddelt

Carlsbergprisen
Ikke uddelt

Revyernes Revys Legat
Jan Hertz, 10.000

Kai Wiltons Mindelegat
Ikke uddelt

Ingrid Langballes Legat
Ikke uddelt

Erling Schrøders Hæderslegat
Ikke uddelt

Erik Mørks Mindelegat
Lars Mikkelsen, 10.000

Ebbe Langbergs Hæderslegat
Jens Jacob Tychsen, 10.000

 

LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 10. DECEMBER 2017

Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt

Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Michael Hasselflug, 10.000

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Ikke uddelt

Skuespiller Ole Larsens Legat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Nicolas Bro, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Peter Kjærs Legat
Sofia Saaby Mehlum, 10.000
Nana Christine Morks, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt

Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Benjamin la Cour, 20.000

Sam Besekows Fond
Marianne Mortensen, 30.000
Özlem Saglanmak, 30.000
Mads Knarreborg, 30.000
Henrik Prip, 30.000
Esben Smed, 30.000

Karen Bergs Fond
Hanne Hedelund, 20.000

Georg Philipps Fond
Sofie Pallesen, 20.000
Tove Hyldgaard, 20.000
Pernille Højmark, 20.000
Susanne Sangill, 20.000
Christine Sønderris, 20.000
Niels Olsen, 20.000

Elith Foss’ Holberg Legat
Ikke uddelt

Jutta Lunds Legat
Pernille Bruun, 10.000

Lise Volsts Legat
Lene Brøndum, 10.000

100-års Legatet
Ikke uddelt

Preben Neergaards Legat
Johanne Louise Schmidt, 10.000

Ingeborg Brams’ Hæderslegat
Ikke uddelt

Margot Landers Legat
Tobias Praetorius, 10.000

Ebbe Rodes Hæderslegat
Ikke uddelt

Kirsten Thrane Petersens Legat
Ikke uddelt

Tut & Bent Bentzens Legat
Ikke uddelt

Niels Wenkens Legat
Frank Gundersen, 10.000