BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

Legater

Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser .

LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV 11. DECEMBER 2016

Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt.

Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Ikke uddelt

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Ikke uddelt

Skuespiller Ole Larsens Legat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Dick Kaysø, 10.000

Fælleslegatet
Peter Aude, 10.000
Benjamin Boe Rasmussen, 10.000

Peter Kjærs Legat
Rikke Bendsen, 10.000
Peter Flyvholm, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt

Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Lars Mølsted, 20.000
Carsten Svendsen, 20.000

Sam Besekows Fond
Henrich Christensen, 15.000
Michael Moritzen, 15.000

Karen Bergs Fond
Ikke uddelt

Georg Philipps Fond
Sigurd Holmen le Dous, 20.000
Søren Hauch-Fausbøll, 20.000
Anne Gry Henningsen , 20.000
Mads Hjulmand, 20.000
Sigrid Husjord, 20.000
Ida Cæcilie Rasmussen, 20.000
Frank Thiel , 20.000

Elith Foss´ Holberg Legat

Anne Karin Broberg, 10.000

Jutta Lunds Legat
Ikke uddelt

Lise Volsts Legat
Ikke uddelt

100-års Legatet
Jesper Lohmann, 10.000

Preben Neergaards Legat
Olaf Johannessen, 10.000

Ingeborg Brams´ Hæderslegat
Tammi Øst, 10.000

Margot Landers Legat 
Ikke uddelt

Ebbe Rodes Hæderslegat
Ikke uddelt

Kirsten Thrane Petersens Legat
Ikke uddelt

Erik Mørks Mindelegat
Thue Ersted Rasmussen, 15.000

Niels Wenkens Legat
Sofie Stougaard, 10.000

Tut og Bent Bentzens Legat
Ikke uddelt

 

LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I JOSTY 22. MAJ 2016

Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Danica Curcic, 50.000
Flemming Enevold, 50.000

Tudlik Johansens Legat
Lene Vasegaard, 10.000

Holger Gabrielsens Mindelegat
Flemming Jensen, 10.000

Agnes Rehnis Legat
Bende Harris, 10.000

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ida Prætorius, 10.000

Valdemar Hassings Mindelegat
Bjarne Antonisen, 13.000

Herman Bangs Mindelegat
Ikke uddelt

Karen Bergs Fond
Henning Jensen, 10.000
Charlotte Munck, 10.000
Gur M. Pedersen, 10.000
Søren Steen, 10.000
Flemming Sørensen, 10.000
Lisbeth Wulff, 10.000

Fælleslegatet
Anni Bjørn, 12.000

Liva Weels Jubilæumslegat
Lotte Andersen, 12.000

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Mammutteatret

Olaf Ussings Fond
Olaf Johannessen, 25.000
Signe Egholm Olsen, 25.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Henrik Hartmann, 15.000
Kasper Wilton, 15.000

Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Peter Gilsfort, 10.000

Sam Besekows Fond
Bjarne Henriksen, 20.000
Neel Rønholt, 20.000
Lars Simonsen, 20.000

Else Maries Hæderslegat
Christian Sørensen, 5.000

Carlsbergprisen
Line Bie Rosenstjerne, 10.000

Revyernes Revys Legat
Susanne Weichel, 10.000

Kai Wiltons Mindelegat
Ikke uddelt

Ingrid Langballes Legat
Ikke uddelt

Erling Schrøders Hæderslegat
Ikke uddelt

Ebbe Langbergs Hæderslegat
Jens Frederik Sætter-Lassen, 10.000

 

Til orientering vedr. Gudrun & Johannes Lehmanns Legat:
Skuespillerforeningen af 1879 må ikke længere indstille vore medlemmer til dette legat, men gå ind på hjemmesiden www.lehmannslegat.dk,
hvor man kan downloade et ansøgningsskema og sende det ind, forudsat man opfylder betingelserne: Man må ikke være over 40 år og skal være økonomisk værdigt trængende.

Bemærk: ansøgningen skal være administrator i hænde senest 15. september.