BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

Legater

Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser .

LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I VARTOV
28. MAJ 2017

Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Jesper Christensen, 50.000

Tudlik Johansens Legat
Ikke uddelt

Holger Gabrielsens Mindelegat
Kristian Holm Joensen, 10.000

Agnes Rehnis Legat
Mikkel Arndt, 10.000

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ikke uddelt

Valdemar Hassings Mindelegat
Ikke uddelt

Herman Bangs Mindelegat
Ikke uddelt

Karen Bergs Fond
Karin Jagd, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Liva Weels Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Marie-Louise Coninck, 10.000

Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Rasmus Krogsgaard, 15.000

Olaf Ussings Fond
Kenneth M. Christensen, 12.000
Klaus Tilsted Søndergaard, 12.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Jens Svane Boutrup, 15.000

Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Ikke uddelt

Sam Besekows Fond
Camilla Bendix, 20.000
Sonja Richter, 20.000

Else Maries Hæderslegat
Kim Hammelsvang Henriksen, 5.000

Carlsbergprisen
Ikke uddelt

Revyernes Revys Legat
Ikke uddelt

Kai Wiltons Mindelegat
Donald Andersen, 10.000

Ingrid Langballes Legat
Thomas Milton, 10.000

Erling Schrøders Hæderslegat
Ellen Hillingsø, 10.000

Erik Mørks Mindelegat
Ikke uddelt

Ebbe Langbergs Hæderslegat
Kaspar Rostrup, 10.000

 

LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV 11. DECEMBER 2016

Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt.

Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Ikke uddelt

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Ikke uddelt

Skuespiller Ole Larsens Legat
Ikke uddelt

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Dick Kaysø, 10.000

Fælleslegatet
Peter Aude, 10.000
Benjamin Boe Rasmussen, 10.000

Peter Kjærs Legat
Rikke Bendsen, 10.000
Peter Flyvholm, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt

Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Lars Mølsted, 20.000
Carsten Svendsen, 20.000

Sam Besekows Fond
Henrich Christensen, 15.000
Michael Moritzen, 15.000

Karen Bergs Fond
Ikke uddelt

Georg Philipps Fond
Sigurd Holmen le Dous, 20.000
Søren Hauch-Fausbøll, 20.000
Anne Gry Henningsen , 20.000
Mads Hjulmand, 20.000
Sigrid Husjord, 20.000
Ida Cæcilie Rasmussen, 20.000
Frank Thiel , 20.000

Elith Foss´ Holberg Legat

Anne Karin Broberg, 10.000

Jutta Lunds Legat
Ikke uddelt

Lise Volsts Legat
Ikke uddelt

100-års Legatet
Jesper Lohmann, 10.000

Preben Neergaards Legat
Olaf Johannessen, 10.000

Ingeborg Brams´ Hæderslegat
Tammi Øst, 10.000

Margot Landers Legat 
Ikke uddelt

Ebbe Rodes Hæderslegat
Ikke uddelt

Kirsten Thrane Petersens Legat
Ikke uddelt

Erik Mørks Mindelegat
Thue Ersted Rasmussen, 15.000

Niels Wenkens Legat
Sofie Stougaard, 10.000

Tut og Bent Bentzens Legat
Ikke uddelt