BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

Legater

Skuespillerforeningen af 1879 bestyrer en legatformue på ca. 25 millioner kroner. Afkastet fra denne formue – ca. en halv million kroner – uddeles to gange om året, nemlig ved Generalforsamlingen og Julestuen.
Legaterne kan ikke søges, men uddeles efter den siddende bestyrelses skøn som hæders- og rejselegater i henhold til de gældende fundatser .

LEGATER UDDELT VED GENERALFORSAMLINGEN I JOSTY
SØNDAG DEN 2. JUNI 2019

Poul Reumerts Studielegat af 26. marts 1958
Andreas Jebro, 25.000

Tudlik Johansens Legat
Ikke uddelt

Holger Gabrielsens Mindelegat
Ikke uddelt

Agnes Rehnis Legat
Ikke uddelt

Clara Pontoppidans Fødselsdagslegat
Ikke uddelt

Valdemar Hassings Mindelegat
Ikke uddelt

Karen Bergs Fond
Marina Bouras, 10.000
Madeleine Røn Juul, 10.000
Maria Rich, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Liva Weels Jubilæumslegat
Vigga Bro, 10.000

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Walt Rosenberg’s Legat af 1983
Ikke uddelt

Olaf Ussings Fond
Peter Plaugborg, 13.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Pelle Nordhøj Kann, 10.000

Kirsten Hindborgs Hæderslegat
Ikke uddelt

Sam Besekows Fond
Mads Rømer Brolin-Tani, 20.000
Karin Bang Heinemeier, 20.000
Mikkel Hilgart, 20.000
Mei Oulund, 20.000

Pauli Rybergs Legat
Charlotte E. Munksgaard, 10.000

Else Maries Hæderslegat
Tomas Ambt Kofod, 5.000

Carlsbergprisen
Ikke uddelt

Revyernes Revys Legat
Ikke uddelt

Kai Wiltons Mindelegat
Ikke uddelt

Ingrid Langballes Legat
Ikke uddelt

Erling Schrøders Hæderslegat
Carsten Bjørnlund, 10.000

Erik Mørks Mindelegat
Ikke uddelt

Ebbe Langbergs Hæderslegat
Nicolas Bro, 10.000

Pat Mørups Mindefond
Troels Malling, 20.000

LEGATER UDDELT VED JULESTUEN I VARTOV
SØNDAG DEN 9. DECEMBER 2018

Johanne Luise Heibergs Mindelegat
Ikke uddelt

Bodil Ipsens Jubilæumslegat
Ikke uddelt

Harald & Esther Holsts Hæderslegat
Ikke uddelt

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat
Chresten Speggers Simonsen, 10.000

Skuespiller Ole Larsens Legat
Sune Kofoed, 10.000

Vilhelm & Franciska Petersens Legat
Ikke uddelt

Jonna & Nicolai Neiiendams Mindelegat
Helle Merete Sørensen, 10.000

Fælleslegatet
Ikke uddelt

Peter Kjærs Legat
Morten Bo Koch, 10.000

Teaterdirektørforeningens Fond
Ikke uddelt

Marguerite Vibys Jubilæumsfond
Katrine Greis-Rosenthal, 15.000

Sam Besekows Fond
Jens Albinus, 15.000
Mikael Birkkjær, 15.000

Karen Bergs Fond
Ikke uddelt

Georg Philipps Fond
Louise Rønhof Davidsen, 20.000
Paw Henriksen, 20.000
Marijana Jankovic, 20.000
Xenia Lach-Nielsen, 20.000
Lise Lauenblad, 20.000
Johannes Lassen, 20.000

Elith Foss’ Holberg Legat
Henrik Koefoed, 10.000

Jutta Lunds Legat
Ikke uddelt

Lise Volsts Legat
Ikke Uddelt

100-års Legatet
Ikke uddelt

Preben Neergaards Legat
Laura Bro, 10.000

Ingeborg Brams’ Hæderslegat
Lars Knutzon, 10.000

Margot Landers Legat
Ikke uddelt

Ebbe Rodes Hæderslegat
Mia Lyhne, 10.000

Kirsten Thrane Petersens Legat
Ikke uddelt

Tut & Bent Bentzens Legat
Albert Nielsen, 2.500

Niels Wenkens Legat
Liselotte Krogager, 10.000