BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879

post@skuespillerforeningen.dk


VELKOMMEN TIL SKUESPILLERFORENINGENS HJEMMESIDE!

Den 16. august 2023 fejrede Skuespillerforeningen af 1879 sin 144 års fødselsdag og er dermed verdens ældste kontinuerlige sammenslutning af skuespillere. Foreningen blev oprindeligt stiftet med det formål at yde økonomisk hjælp og støtte til medlemmer, der havde hjælp behov, f.eks. i form af alderdomsydelser og begravelseshjælp. Senere, i 1927, blev Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg indviet, og her tildeles værdigt trængende medlemmer af foreningen hyggelige boliger.
Endvidere råder Skuespillerforeningen over en lille gæstelejlighed, som fortrinsvis lejes ud til teatrenes gæste-skuespillere/ -instruktører/-musikere o.lign. Se mere under pkt. “Huset“.

I dag råder foreningen over en legatformue på ca. 25 millioner kroner, og to gange om året uddeler bestyrelsen legater for ca. en halv million kroner hver gang. Disse legater kan ikke søges, men tildeles som hæders- eller rejselegater efter bestyrelsens valg.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 2 x kr. 375,-, der går til foreningens humanitære arbejde og til driften af Skuespillerforeningens Hus. Vi ser det som en af vore fornemste opgaver at hjælpe kolleger, der f.eks. på grund af sygdom eller arbejdsløshed er havnet i økonomiske vanskeligheder, eller som har brug for økonomisk støtte til behandlinger o. lign.

Hvis du ønsker at blive optaget i foreningen, skal du udfylde dette ansøgningsskema. Man skal være uddannet fra et af de af staten godkendte danske uddannelsessteder. Er dette ikke tilfældet, kan man kun optages som medlem, såfremt man i de seneste 5 år har været i engagement ved teater, film, radio eller tv i et sådant omfang, at der efter bestyrelsens skøn har været tale om erhverv. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Skuespillerforeningen på Skuespillerforeningens kontor, tlf. 3584 1879, eller på post@skuespillerforeningen.dk

*********************************************************

Støttemedlemsskab

Foreningen er meget afhængig af sine støttemedlemmer, som via deres medlemskab er med til at hjælpe foreningen med dens humanitære arbejde.

Medlemskabet oprettes nemt ved at indbetale kr. 200.- på foreningens konto i Danske Bank:

Reg. nr. 1551, konto nr. 0006431003, mrk. ”Støtte” og dit navn.
Alternativt kan du indbetale via MobilePay til nr. 75 90 50

Når beløbet er modtaget, vil man blive oprettet i vores database og hvis du sender os din mailadresse, vil du automatisk modtage foreningens nyhedsbreve og invitationer til generalforsamling og julestue. Herefter opkræves et årligt kontingent på kr. 200.- den 1. oktober hvert år.

*********************************************************


Bestyrelsessekretær Mette Wøhlk Veneman afløste 1. april forretningsfører Susanne Rosenmejer som gik på pension.

Mette har arbejdet i teater og kulturbranchen i over 30 år,
senest 17 år på Det Ny Teater.

Derudover har hun været ansat på Amager Scenen, Folketeatret, Kulturhuset Trommen og Forum