BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

VELKOMMEN TIL SKUESPILLERFORENINGENS HJEMMESIDE!

Den 16. august 2004 fejrede Skuespillerforeningen af 1879 sin 125 års fødselsdag og er dermed verdens ældste kontinuerlige sammenslutning af skuespillere. Foreningen blev oprindeligt stiftet med det formål at yde økonomisk hjælp og støtte til medlemmer, der havde hjælp behov, f.eks. i form af alderdomsydelser og begravelseshjælp. Senere, i 1927, blev Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg indviet, og her tildeles værdigt trængende medlemmer af foreningen hyggelige boliger.
Endvidere råder Skuespillerforeningen over en lille gæstelejlighed, som fortrinsvis lejes ud til teatrenes gæste-skuespillere/ -instruktører/-musikere o.lign. Se mere under pkt. “Huset”.

I dag råder foreningen over en legatformue på ca. 25 millioner kroner, og to gange om året uddeler bestyrelsen legater for ca. en halv million kroner hver gang. Disse legater kan ikke søges, men tildeles som hæders- eller rejselegater efter bestyrelsens valg.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 2 x kr. 375,-, der går til foreningens humanitære arbejde og til driften af Skuespillerforeningens Hus. Vi ser det som en af vore fornemste opgaver at hjælpe kolleger, der f.eks. på grund af sygdom eller arbejdsløshed er havnet i økonomiske vanskeligheder, eller som har brug for økonomisk støtte til behandlinger o. lign.

Ansøgningsskema kan rekvireres på Skuespillerforeningens kontor, tlf. 3584 1879,  eller post@skuespillerforeningen.dk


Kommende Begivenheder:

GENERALFORSAMLING

Søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00-17.00

i VARTOV, Farvergade 27, opg. H, 1., 1463 København K

*********************************************************

REVYERNES REVY

For et fuldt hus spillede årets Revyernes Revy søndag
den 14. august 2016 kl. 17.00 i Cirkusrevyens telt på
Bakken.
Efter at have moret sig højlydt over 16 af de bedste
numre fra årets sommerrevyer så publikum følgende
priser blive uddelt:

Årets Talentpris – Lise Baastrup
Årets Revyforfatter – Rasmus Krogsgaard
Årets Revykomponist – Jens Krøyer
Årets Revykunstner (Årets Dirch) – Pernille Schrøder
Årets Revy – Kerteminderevyen
Revyprisen 2016 – Jacob Dahl
Årets Æreskunstner – Susanne Breuning

Vi takker varmt alle – på og bag scenen – der medvirkede
gratis i denne velgørenhedsforestilling til fordel for
Skuespillerforeningens humanitære arbejde.

 

 

NYE ÆRESMEDLEMMER UDNÆVNT

6 september, 2016

Preben Harris

Ved generalforsamlingen på Josty den 22. maj 2016 udnævntes Preben Harris til nyt æresmedlem i Skuespillerforeningen af 1879