BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

VELKOMMEN TIL SKUESPILLERFORENINGENS HJEMMESIDE!

Den 16. august 2004 fejrede Skuespillerforeningen af 1879 sin 125 års fødselsdag og er dermed verdens ældste kontinuerlige sammenslutning af skuespillere. Foreningen blev oprindeligt stiftet med det formål at yde økonomisk hjælp og støtte til medlemmer, der havde hjælp behov, f.eks. i form af alderdomsydelser og begravelseshjælp. Senere, i 1927, blev Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg indviet, og her tildeles værdigt trængende medlemmer af foreningen hyggelige boliger.
Endvidere råder Skuespillerforeningen over en lille gæstelejlighed, som fortrinsvis lejes ud til teatrenes gæste-skuespillere/ -instruktører/-musikere o.lign. Se mere under pkt. “Huset”.

I dag råder foreningen over en legatformue på ca. 25 millioner kroner, og to gange om året uddeler bestyrelsen legater for ca. en halv million kroner hver gang. Disse legater kan ikke søges, men tildeles som hæders- eller rejselegater efter bestyrelsens valg.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 2 x kr. 375,-, der går til foreningens humanitære arbejde og til driften af Skuespillerforeningens Hus. Vi ser det som en af vore fornemste opgaver at hjælpe kolleger, der f.eks. på grund af sygdom eller arbejdsløshed er havnet i økonomiske vanskeligheder, eller som har brug for økonomisk støtte til behandlinger o. lign.

Ansøgningsskema kan rekvireres på Skuespillerforeningens kontor, tlf. 3584 1879,  eller post@skuespillerforeningen.dk


Kommende Begivenheder:

GENERALFORSAMLING

Søndag den 2. juni  2019  kl. 14.00-17.00

i JOSTY, Pile Allé 14 A, Frederiksberg 

*********************************************************

REVYERNES REVY

Søndag den 11. august 2019 kl. 17.00 afholdes Revyernes Revy
i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken.

 

Revyernes Revy er en velgørenhedsforestilling til fordel for
Skuespillerforeningens humanitære arbejde.

Nye æresmedlemmer udnævnt

29 maj, 2017

Preben Harris

Ved generalforsamlingen i Vartov den 28. maj 2017 udnævntes Malene Schwartz til nyt æresmedlem i Skuespillerforeningen af 1879