BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879 - FAX: 3584 0079

post@skuespillerforeningen.dk

 

VELKOMMEN TIL SKUESPILLERFORENINGENS HJEMMESIDE!

Den 16. august 2004 fejrede Skuespillerforeningen af 1879 sin 125 års fødselsdag og er dermed verdens ældste kontinuerlige sammenslutning af skuespillere. Foreningen blev oprindeligt stiftet med det formål at yde økonomisk hjælp og støtte til medlemmer, der havde hjælp behov, f.eks. i form af alderdomsydelser og begravelseshjælp. Senere, i 1927, blev Skuespillerforeningens Hus på Bispebjerg indviet, og her tildeles værdigt trængende medlemmer af foreningen hyggelige boliger.
Endvidere råder Skuespillerforeningen over en lille gæstelejlighed, som fortrinsvis lejes ud til teatrenes gæste-skuespillere/ -instruktører/-musikere o.lign. Se mere under pkt. “Huset”.

I dag råder foreningen over en legatformue på ca. 25 millioner kroner, og to gange om året uddeler bestyrelsen legater for ca. en halv million kroner hver gang. Disse legater kan ikke søges, men tildeles som hæders- eller rejselegater efter bestyrelsens valg.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 2 x kr. 375,-, der går til foreningens humanitære arbejde og til driften af Skuespillerforeningens Hus. Vi ser det som en af vore fornemste opgaver at hjælpe kolleger, der f.eks. på grund af sygdom eller arbejdsløshed er havnet i økonomiske vanskeligheder, eller som har brug for økonomisk støtte til behandlinger o. lign.

Hvis du ønsker at blive optaget i foreningen, skal du udfylde dette ansøgningsskema. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Skuespillerforeningen på Skuespillerforeningens kontor, tlf. 3584 1879,  eller på post@skuespillerforeningen.dk


Kommende Begivenheder:

GENERALFORSAMLING

Grundet Coronakrisen og dermed regeringens restriktioner i forhold til at mødes i store forsamlinger
er generalforsamlingen desværre udsat til søndag den 6. september 2020 kl. 14.00-17.00 i

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

*********************************************************

 

REVYERNES REVY 2020

Det er med den største beklagelse, at Foreningen må meddele, at grundet de manglende revyer
samt regeringens restriktioner i forhold til at mødes i store forsamlinger
er REVYERNES REVY 2020 desværre AFLYST.

 

*********************************************************

NYT ÆRESMEDLEM UDNÆVNT

7 januar, 2020

Ved Julestuen i Vartov den 8. december 2019 udnævntes Susanne Weichel til nyt æresmedlem i Skuespillerforeningen af 1879